Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Τα λήγοντα εις χώσεως, -χύσεως, -μπήξεως καθώς και ο αριθμός 3 συντάσσονται με το «συμπάθιο». 

2. Όλα τα εις ούτσος λήγοντα φανερώνουν ανδρεία ή σοφία π.χ. Ανδρούτσος (ανδρεία), Πανούτσος (σοφία). Εξαιρούνται τα Γιούτσος και %$@%%$! που σημαίνουν έμπαινε.... 

 3. Όλα τα εις άνα λήγοντα είναι ηδονής σημαντικά π.χ. $@^%^%#, φακλάνα, νταρντάνα κλπ. Εξαιρούνται το ... καμπάνα ως κρούσεως σημαντικό και το Αλαμάνα ως ιστορικό τοπωνύμιο. 

4. Όλα τα εις αρας λήγοντα είναι μεγέθους σημαντικά, όπως π$%@$%$!ράς, κοιλαράς, ψ(&#*@*ράς κλπ. Εξαιρείτε ο φουκαράς. 

5. Όλα τα εις ακας λήγοντα δουλεύουν επί 8ρου βάσεως, π.χ. δασοφύλακας, νυχτοφύλακας, χωροφύλακας κλπ. Εξαιρείται ο μ@λ@κας που δουλεύει επί 24ώρου βάσεως. 

6. Όλα τα εις ιδι λήγοντα είναι χρήσεως σημαντικά, όπως ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ. 

Εξαιρείται το @@ίδι το οποίο εμφανίζεται στις εξής μορφές : 
Ως βρώσεως σημαντικό (φάε ένα @@ίδι ) 
Ως κλάσεως σημαντικό ( κλάσε μας τ΄ @@ίδια) 
Ως ορεκτικό ( τσίμπα ένα @@ίδι ) 
Ως δηλωτικό ποιότητας ατόμων: 
1. Επαινετικά (διευθυντής με @@ίδι ) 
2. Υποτιμητικά (@@ίδι διευθυντής) 
Ως φιλοδώρημα (πάρε τ΄ @@ίδια μου)