Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Ντυμένη κυρία...

Πουτανιζέ , ξεκολέ με ένα κορδόνι 
να ξεχωρίζει τα κ@λομάγουλα.