Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Πανασιατική Αγώνες Καταδύσεων

Αυτοί οι δύο νεαροί, κατάφεραν κάτι μοναδικό: 
βαθμολογήθηκαν με 0 βαθμούς 
στους πανασιατικούς αγώνες καταδύσεων!